Karia sp. z o.o. została zrejestrowana w 2008 roku. W tym samym roku podpisała umowy dystrybucji z firmami grupy AMETEK , Inc. - Solartron, Signal Recovery oraz Princeton Applied Research. W latach 2009 - 2013 dostarczyła systemy trawienia warstw  w technologii RIE/ICP oraz osadzanie magnetronowego (magnetron sputtering) dla Instytutu Technologii Elektronowej, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
Firma współpracowała także przy dostawach zestawu pieców dyfuzyjnych oraz systemu LPCVD.
Po nawiązaniu wspópracy z firma First Nano z grupy CVD Corp. dostarczyła system do osadzania grafenu i wytwarzania nanorurek węglowych dla Politechniki w Gliwicach. Następne systemy do osadzania grafenu będą instalowane wkrótce, wsród nich system o największej w Europie powierzchni podłoża 300 mm x 300 mm.

Zapraszamy do współpracy z firmami reprezentowanymi i dystrybuowanymi przez spółkę w Polsce.


Wszystko jest możliwe musimy tylko znaleźć odpowiednią technologię.
© Copyright 2016